Webdesign

Správně postavený web má primárně prodávat či plnit vámi jiné stanovené cíle. Navrhnu vám jednoduchý, čistý a funkční design webu, který vám pomůže s růstem firmy.

Každý web je postaven za konkrétním účelem. Chcete, aby návštěvník webu zakoupil váš produkt či poptal vaši službu? Chcete určité skupině obyvatel zpřístupnit konkrétní informace? Nebo chcete například informovat okolí o denním menu ve vaší restauraci?
Navrhnu vám takový design nového webu, že se na něm návštěvníci neztratí a jednoduše budou moci vykonat akci, kterou požadujete.

Jak bude naše spolupráce probíhat?

Grafický návrh webových stránek probíhá ve většině případů velmi podobně, proces je tedy možné shrnout do několika bodů. Na základě společné domluvy ale může dojít k odchylkám od tohoto postupu.

 1. První kontakt
  Na první schůzce, probíhající ať už osobně či on-line, vás tak trochu vyzpovídám, abych zjistil co nejvíce informací, které využiji při tvorbě nového webu.
  Popovídáme si o vašich požadavcích a představách, stanovíme si cíle, které by webové stránky měly splňovat a případně si určíme, jak budeme úspěšnost dosažení těchto cílů měřit a vyhodnocovat. Také od vás vyzjistím, jaké všechny podklady budete mít k dispozici.

 2. Vypracování nabídky
  Na základě všech zjištěných informací na úvodním hovoru stanovím cenu, za kterou vám nový web vytvořím. Pokud si plácneme, poprosím vás následně o uhrazení zálohy ve výši 50 % celé částky.

 3. Vytvoření tzv. wireframu (drátěného modelu webu)
  Tento náčrt slouží především k předběžnému ujasnění si struktury webu, například jaké bude obsahovat sekce a jakým obsahem budou naplněny. Tento návrh je černobílý a je záměrně vytvořen velmi jednoduše, bez designových prvků.

 4. Grafický návrh
  Po schválení struktury webu přistoupím k samotné práci na návrhu. Výsledkem bude návrh úvodní strany i veškerých případných podstránek.

 5. Domluva případné další spolupráce
  Po odevzdání grafického návrhu se poté případně můžeme domluvit na samotné tvorbě navrhnutého webu na platformě WordPress.

Celková tvorba grafiky webu od první schůzky až po předání všech materiálů většinou trvá zhruba 2 - 3 týdny.

Pojďme spolupracovat! 🤝

Líbí se vám moje tvorba a chtěli byste se pobavit o možnostech spolupráce? Napište mi a já vám nejpozději do 2 pracovních dnů odpovím.

Nezávazně poptat spolupráciŠipka